donderdag 18 maart 2010

Reflectie

Wannneer ik om me heen kijk zie ik heel wat dingen veranderen. Ook in onze werksituatie is er continue verandering in de dienstverlening naar de klant en ook competenties in functies veranderen hierdoor.
Enige tijd geleden ben ik begonnen met dit blog en heb een aantal opdrachten doorlopen van de site http://www.23-archiefdingen.nl. Van een aantal dingen had ik nog nooit gehoord zoals Library Thing en Footnote.
RSS had ik wel van gehoord maar had dit nog nooit toegepast.
Als je zo eens rondvraagt aan diverse medewerkers en collega's op het werk blijkt dat WEB 2.0 nog niet bij een ieder bekend is. Wel zijn de Wiki's bekend daar zowel bij ons team als andere afdelingen binnen de organisatie wel gebruik wordt gemaakt van Wiki's om kennis met elkaar te delen.
Voor studieopdrachten lijkt het mij mooi om Google docs in te zetten, dit scheelt volgens mij een groot aantal emails over en weer naar een ieder en bovendien is het versiebeheer beter geborgd.
Ondanks de drukke tijd vond ik het leuk om diverse dingen uit te proberen en hier een mening over te geven. Ik verwacht zeker meer te gaan doen en wil mij dan ook op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen die nog komen gaan.

dinsdag 16 maart 2010

Genealogie

Ik heb diverse websites bekeken en heb willekeurig eens gekeken wat ik van onze familie tegenkwam. In ieder geval geen uitgewerkte stamboom.
Via mijn vader hoorde ik dat mijn neef Wim sinds kort bezig is om de familie stamboom uit te zoeken en hij zou ons verder op de hoogte houden met zijn bevindingen.

maandag 15 maart 2010

Catalogiseer je boekenkast met Library Thing

Op het moment valt mijn boekenkast niet te catalogiseren daar ik op het moment druk doende ben om te verhuizen. Desondanks denk ik dat ik zeker gebruik ga maken van deze mogelijkheid om mijn boeken te catalogiseren. Het enige wat ik nu nog in de boekenkast heb liggen zijn mijn studieboeken van het 3e jaar HMDI. Deze mogen ook nog niet ingepakt worden daar ik deze boeken nog dagelijks nodig heb voor de studie.
Over Dizzie.nl kan ik zeggen dat het een mooie overzichtelijke pagina is en dat alles zich van zelf wijst. Ook was het erg gemakkelijk om een top 10 samen te stellen.

Sociale Netwerken

Vandaag heb ik diverse sociale netwerken verkent onder andere Hyves, LinkedIn, Facebook enzovoort. De sociale netwerken zijn mij wel bekend en wat er allemaal mogelijk is maar ik heb er nooit gebruik van gemaakt.
Mijn dochtertje en man maken gebruik van Hyves. Als ik zo naar haar kijk, zie ik dat zij beter op de hoogte is van de allerlei toepassingen dan ikzelf ben.
Zij deelt namelijk van alles foto's, muziek, bestanden en wat zij die dag heeft meegemaakt. Bij LinkedIn vind je collega's en andere professionals, dit zijn meer de zakelijke netwerken. De kracht van de sociale netwerken ligt volgens mij in het leggen en onderhouden van je contacten die jezelf en anderen verder helpen binnen je werk en natuurlijk ook je privéleven.
De genoemde netwerken zijn goede hulpmiddelen om dit verder vorm te geven.

maandag 8 maart 2010

Spelen in de zandbak van de 23-archiefdingen.nl wiki

Vanavond even de diverse onderdelen en de PBwiki tour doorgenomen. Dit is een uitleg in zeven stappen. In de ontdekoefeningen kun je entries toevoegen aan de 23-archiefdingen wiki. Wat de wiki aantrekkelijk maakt is dat gebruikers geen verstand hoeven te hebben van HTML om content toe te voegen, oude versies van een document kunnen altijd weer worden opgehaald en hersteld. Bij ons op het werk zijn diverse wiki's op het intranet geplaatst en worden deze wiki's gebruikt om kennisuitwisseling tussen medewerkers te bevorderen. Voorbeelden van wiki's die binnen ons werk worden gebruikt zijn kennismanagement, gezondheidszorg enzovoort.

Visie op WEB 2.0

WEB 2.0 biedt online applicaties waar meerdere mensen gelijktijdig aan kunnen werken. Een Wiki, zoals Wikipedia is een voorbeeld van een online applicatie.
Sinds kort zijn wij op het werk bezig om een eigen Wiki te maken voor ons team om zo met elkaar meer informatie te delen en waar mogelijk uit te breiden. Publicaties die al geplaatst zijn op de Wiki zijn een handleiding, dossiersjablonen, regelgeving enzovoort.
Er zijn websites waar je online allemaal dingen met elkaar kunt delen.
Alles gebeurt online: informatie delen, samenwerken enzovoort.
Websites die gerekend worden tot WEB 2.0 zijn Twitter, Facebook (sociale platforms) enzovoort. Tijdens de HMDI opleiding die ik volg wordt er zeker aandacht aan geschonken en probeer ik mij naast de te volgen modules op de hoogte te blijven van de verwachtingen en veranderingen binnen WEB 2.0.

zondag 7 maart 2010

Tagging and Social bookmarking (Delicious)

Wanneer ik naar andere blogs kijk heb ik diverse voorbeelden kunnen zien. Het is mooi om te zien. Zo'n tagcloud maakt het op mooie grafische manier inzichtelijk met welke onderwerpen je bezig bent geweest.
Ik zou het eigenlijk moeten gaan gebruiken, alleen ontbreekt mij op dit moment de tijd om mij hierin verder te verdiepen. Het is zeker de moeite waard om onderwerpen inzichtelijk te maken op deze manier.